* מחכה לך מתנה בקופה - 100 ש"ח הנחה, לא כולל מחלקת אווטלט*